Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Montaż oczyszczalni ścieków dla hoteli 

 

Montaż oczyszczalni ścieków Biodisc

 

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Montaż oczyszczalni ścieków Bydgoszcz

 

Montaż oczyszczalni ścieków biologicznej

 

Montaż przemysłowej oczyszczalni ścieków o dużej wydajności

 

Oczyszczalnia dla hoteli i pensjonatów

Oczyszczalnia ścieków IN DRAN

OCZYSZCZALNIE IN-DRÄN II i III generacji

Oczyszczalnia ścieków z modułami IN-DRÄN składa się z osadnika gnilnego oraz pojedynczej rury rozsączającej ułożonej na modułach IN-DRÄN.

Moduł IN-DRÄN zastępuje tradycyjną warstwę rozsączającą z tłucznia, zapewniając ok. 10 krotnie większą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej.
Specyficzna konstrukcja modułu IN-DRÄN przyczynia się do tego, że flora bakteryjna ma zawsze zapewniony dostęp tlenu, nawet wtedy, kiedy następuje spiętrzanie ścieków.
Zaletą IN-DRÄN jest również to, że pory gruntu w warstwie infiltracyjnej znajdującej się bezpośrednio pod modułem nie są blokowane.
Rozdział ścieków nad warstwą filtracyjną jest równomierny, co ma bardzo pozytywny wpływ na końcowy efekt oczyszczania ścieków.
W systemach z modułami IN-DRÄN niszczone są również bakterie chorobotwórcze.
Konsekwencją wymienionych powyżej właściwości modułu IN-DRÄN jest to, że wymagana powierzchnia terenu może być nawet 8-krotnie mniejsza niż w przypadku oczyszczalni tradycyjnej.
Moduł IN-DRÄN posiada wymiary: 1,2 x 0,6 x 0,2 m (dł. x szer. x wys.).
Moduły układane są w rzędzie, jeden za drugim z rurą rozsączającą umieszczoną na ich powierzchni. Moduły oraz rura przykrywane są geowłókniną, a następnie zasypywane gruntem rodzimym.
System ten nie wymaga budowy studzienki rozdzielczej, ponieważ najczęściej wykonywany jest tylko jeden ciąg rur.
W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, osadniki gnilne nie posiadają wymiennych filtrów oraz nie wymagają stosowania bioaktywatorów.
Długość systemu z modułami IN-DRÄN nie zależy od rodzaju gruntu rodzimego. Rodzaj gruntu wpływa jedynie na szerokość wymaganej powierzchni infiltracyjnej (podsypki żwirowej). Waha się ona od 0,6 m na żwirze lub piasku do około 5 m na glinie.
Koszty kompletnego tradycyjnego systemu oczyszczania ścieków wahają się znacznie w zależności od lokalnych warunków gruntowych, natomiast w przypadku zastosowania systemu IN-DRÄN wahania te są nieznaczne.
Dzięki technologii IN-DRÄN nasze systemy posiadają ponad dwukrotnie dłuższą żywotność (>20 lat) niż tradycyjne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

DLACZEGO OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z MODUŁAMI IN-DRÄN?

Porównanie tradycyjnej przydomowej oczyszczalni ścieków z oczyszczalnią z modułami IN-DRÄN na gruncie piaszczystym dla jednego domu (4-5 os.). System IN-DRÄN wymaga jedynie ok. 1/8 powierzchni.

Zalety przydomowych oczyszczalni ścieków z modułami IN-DRÄN:

• Na każde warunki gruntowe (glina, ił, piasek, wysoki poziom wód gruntowych)
• Bezobsługowe
• Bardzo niskie koszty eksploatacji (ok. 100 PLN/rocznie)
• Pojedynczy drenaż - od 5 do 15 mb długości
• Bardzo mała powierzchnia zabudowy
• Nie wymagają stosowania aktywatorów bakteryjnych
• Osadniki gnilne bez wymiennych filtrów
• Osadniki gnilne o bardzo wytrzymałej konstrukcji – nie wymagają fundamentu
• Nie wymagają kosztownych, okresowych przeglądów technicznych
• Bardzo dobre wyniki oczyszczania
• Najnowsza szwedzka technologia drenażowa II oraz III generacji
• Ponad dwukrotnie dłuższy okres eksploatacji niż tradycyjnych oczyszczalni
• 10 - letnia gwarancja funkcyjna na prawidłowe działanie systemu
• Posiadają certyfikaty CE
• Ponad 30.000 pracujących oczyszczalni na terenie Skandynawii oraz Polski

Instalację IN-DRÄN można wykonać praktycznie wszędzie.

 

Oczyszczalnie ścieków klasyczne

 

oczyszczalnia drenażowa klasyczna

Schemat oczyszczalni ścieków

 

       Przekrój ciągu rozsączającego

  

Proces oczyszczania

Proces oczyszczanie w układzie rozsączającym

Najprostsza i najpopularniejsza przydomowa oczyszczalnia ścieków to osadnik gnilny współpracujący z układem rozsączającym. Jest to rozwiązanie tanie i nie zużywające energii, proste w obsłudze i niezawodne w eksploatacji. Jednocześnie ten rodzaj oczyszczalni, prawidłowo zaprojektowany i wykonany pozwala czyścić ścieki do takiego stopnia, że można je bezpiecznie wprowadzić do gleby i wód powierzchniowych.

 

Osadnik gnilny

Gromadzi wszystkie ścieki z gospodarstwa domowego. Osadnik o odpowiedniej pojemności usytuowany jest w pobliżu domu. Ma on na celu umożliwienie wstępnego oczyszczania ścieków, poprzedzającego doczyszczenie i wchłonięcie ich przez grunt w wyniku rozsączania podziemnego.

W osadniku gnilnym ścieki zostają rozdzielone na drodze sedymentacji (osadzania) oraz flotacji (wypływania) na kożuch, osad oraz ciecz podczyszczoną "szarą wodę", która jest odprowadzana do dalszego procesu oczyszczania w gruncie. Fermentacja spowodowana w osadniku przez bakterie beztlenowe powoduje w efekcie oczyszczanie ścieków już w około 65%.

 

Układ rozsączający

Najczęściej stosowaną technologią drugiej fazy oczyszczania jest układ rozsączający spełniający wymogi ochrony środowiska. Jest to jedna z technologii odprowadzająca ścieki do gruntu. System ten w małym stopniu ogranicza użytkowanie terenu, na którym jest zlokalizowany. Ścieki z osadnika gnilnego przechodzą do perforowanych rur ułożonych w obsypce z kruszywa.

Proces w glebie realizowany jest przy pomocy mikroorganizmów rozwijających się na uziarnieniu obsypki i żywiące się zanieczyszczeniami zawartymi w rozsączanych ściekach i tlenem z powietrza.

Najaktywniejsza jest powierzchniowa warstwa gleby, zatem warto efektywnie wykorzystać jej zdolności samooczyszczające. Mechanizm oczyszczania ścieków w glebie jest złożony. Gleba działa jak filtr, zatrzymuje te zawiesiny, których wielkość przekracza rozmiar porów glebowych. W glebie substancje mineralne i organiczne przekształcają się w związki mineralno-organiczne, rozpuszczalne w wodzie. Niebezpieczne bakterie są zatrzymane i niszczone.

Podziemne rozsączanie ścieków w naturalny sposób częściowo zamula powierzchnię filtrującą. Osad powstaje z substancji zawartych w cieczy wychodzącej z osadnika, bakterii oczyszczających, odżywiających się substancją organiczną w cieczy i strącania się tlenków żelaza i magnezu, które nadają osadowi czarny kolor. Zmiany te są zjawiskiem normalnym i nieuniknionym, nie wpływają ujemnie na jakość rozsączania. Po pewnym czasie, dzięki aktywności biologicznej gleby, ustala się równowaga.

 Drenaż rozsączający złoże

 Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków Bydgoszcz

 

 

Oczyszczalnia ścieków drenażowa zwykła (złoże) na nasypie

 

 

 Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków Toruń