Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Oczyszczalnie ścieków tunelowe Super User 12972
Jesteśmy najlepsi w działaniu Super User 4386
Usługi cennik Super User 20075

Podkategorie

 • Oczyszczalnie drenażowe zwykłe

  oczyszczalnia ścieków wykorzystująca w systemie doczyszczania tlenowego tradycyjne metody drenażu i nowy system EZY-DRAIN

  oczyszczalnia drenażowa klasyczna

  Schemat oczyszczalni ścieków

   

         Przekrój ciągu rozsączającego

    

  Proces oczyszczania

  Proces oczyszczanie w układzie rozsączającym

  Najprostsza i najpopularniejsza przydomowa oczyszczalnia ścieków to osadnik gnilny współpracujący z układem rozsączającym. Jest to rozwiązanie tanie i nie zużywające energii, proste w obsłudze i niezawodne w eksploatacji. Jednocześnie ten rodzaj oczyszczalni, prawidłowo zaprojektowany i wykonany pozwala czyścić ścieki do takiego stopnia, że można je bezpiecznie wprowadzić do gleby i wód powierzchniowych.

   

  Osadnik gnilny

  Gromadzi wszystkie ścieki z gospodarstwa domowego. Osadnik o odpowiedniej pojemności usytuowany jest w pobliżu domu. Ma on na celu umożliwienie wstępnego oczyszczania ścieków, poprzedzającego doczyszczenie i wchłonięcie ich przez grunt w wyniku rozsączania podziemnego.

  W osadniku gnilnym ścieki zostają rozdzielone na drodze sedymentacji (osadzania) oraz flotacji (wypływania) na kożuch, osad oraz ciecz podczyszczoną "szarą wodę", która jest odprowadzana do dalszego procesu oczyszczania w gruncie. Fermentacja spowodowana w osadniku przez bakterie beztlenowe powoduje w efekcie oczyszczanie ścieków już w około 65%.

   

  Układ rozsączający

  Najczęściej stosowaną technologią drugiej fazy oczyszczania jest układ rozsączający spełniający wymogi ochrony środowiska. Jest to jedna z technologii odprowadzająca ścieki do gruntu. System ten w małym stopniu ogranicza użytkowanie terenu, na którym jest zlokalizowany. Ścieki z osadnika gnilnego przechodzą do perforowanych rur ułożonych w obsypce z kruszywa.

  Proces w glebie realizowany jest przy pomocy mikroorganizmów rozwijających się na uziarnieniu obsypki i żywiące się zanieczyszczeniami zawartymi w rozsączanych ściekach i tlenem z powietrza.

  Najaktywniejsza jest powierzchniowa warstwa gleby, zatem warto efektywnie wykorzystać jej zdolności samooczyszczające. Mechanizm oczyszczania ścieków w glebie jest złożony. Gleba działa jak filtr, zatrzymuje te zawiesiny, których wielkość przekracza rozmiar porów glebowych. W glebie substancje mineralne i organiczne przekształcają się w związki mineralno-organiczne, rozpuszczalne w wodzie. Niebezpieczne bakterie są zatrzymane i niszczone.

  Podziemne rozsączanie ścieków w naturalny sposób częściowo zamula powierzchnię filtrującą. Osad powstaje z substancji zawartych w cieczy wychodzącej z osadnika, bakterii oczyszczających, odżywiających się substancją organiczną w cieczy i strącania się tlenków żelaza i magnezu, które nadają osadowi czarny kolor. Zmiany te są zjawiskiem normalnym i nieuniknionym, nie wpływają ujemnie na jakość rozsączania. Po pewnym czasie, dzięki aktywności biologicznej gleby, ustala się równowaga.

 • Oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne

  Oczyszczalnia Ścieków wykorzystująca w systemie doczyszczania tlenowego niskoobciążony osad czynny LuB złoże zanurzone w sekwecyjnych komorach (wannach)

  1. Oczyszczalnia sekwencyjna SBR EASY PLAST 4-6 

   view 3 470x242

  Idea technologii SBR polega na oczyszczaniu ścieków metodą osadu czynnego, przy czym przemiany biochemiczne oraz oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych zachodzą w tym samym zbiorniku (technologia jednokomorowa - II zbiornik), a następnie wprowadzane są z komory w sposób porcjowy. Działanie reaktora porcjowego SBR oparte jest na okresowym powtarzaniu się kolejno po sobie faz: napełniania, reakcji (napowietrzania/mieszania), sedymentacji, dekantacji i tzw. fazy martwej (spoczynku). Okres obejmujący czas pomiędzy końcem dekantacji a początkiem kolejnego napełniania stanowi pełny cykl pracy reaktora porcjowego.

  ramka4 470x139 

   

  2. Oczyszczalnia sekwencyjna SBR SOTRALENTZ typu ACTIBLOC

    Oczyszczalnia Ścieków ACTIBLOCK

   PROCES Oczyszczania ACTIBLOC

  Działanie oczyszczalni ACTIBLOC dzieli sie na dwa etapy, które odbywają sie w dwóch zbiornikach:

  • W osadniku (50% całkowitej objętości), w którym zbierane SA ELEMENTY pływające i wyrównywana jest nierównomierność zrzutów,
  • W reaktorze biologicznym z osadem (50% całkowitej objętości) przetwarzane poprzez system sekwencyjny.

   

   

  {Youtube} DM7wXrvieO4 {/ youtube}

   

    

  3. Oczyszczalnia sekwencyjna SBR KINGSPAN BIOPURA

   

   

  Oczyszczalnia Ścieków BIOPURA 4

   

   

   

  Animacja Pracy oczyszczalni 

   

  {Youtube} a_ceXEeTDAw {/ youtube}

   

   

    

  3. Oczyszczalnia sekwencyjna SBR KESSEL typu INNO-CLEAN

   

   

  Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków INNOCLEAN KESSEL

  Protokół Oczyszczania

   

   

  4. Oczyszczalnia sekwencyjna SBR AQUATEC typu AT

   

  PROCES Oczyszczania AT6 ÷ AT30

  Ścieki dopływają po przez KOSZ NA skratki do przestrzeni anoksycznej, gdzie dochodzi do biologicznego usuwania azotu oraz SA wytwarzane warunki do częściowego usuwania fosforu. W Tej CZĘŚCI dochodzi również do Mechanicznego podczyszczenia dopływających Ścieków i rozkładu stałych zanieczyszczeń. DALEJ ścieki grawitacyjnie wpływają do napowietrzanej przestrzeni z niskoobciążonym osadem czynnym (KOCZ NN ) , gdzie dochodzi do Biologicznej degradacji organicznych zanieczyszczeń oraz nitryfikacji azotu amonowego. Powietrze do systému napowietrzania, ktory sklada sie z drobnopęcherzykowych Elementów areacyjnych, dostarcza membranowy kompresor umieszczony Poza biologicznym reaktorem. Dalszym stopniem Oczyszczania żart separacja polegająca na oddzieleniu oczyszczonych od osadu czynnego Ścieków, po czym oczyszczone ścieki wypuszcza sie do cieku wodnego, gruntu, LuB recykluje SIE, osadzony osad czynny z dna osadnika wtórnego (Owt) zawraca SIE Do CZĘŚCI beztlenowej, czesc Do Komory napowietrzania (KOCZ NN ) . Istnieje MOŻLIWOŚĆ rozbudowy systému o Układem odwodnienia osadu nadmiernego na workownicy. W Worku Tym osad bedzie składowany i anaerobowo stabilizowany.

   

  Schemat technologiczny

   

   

  Legenda:

  1. Dopływ

  2. Kosz na skratki

  3. Recyrkulacja w strefie denitryfikacyjnej

  4. Denitryfikacja

  5. Komora osadu czynnego - nitryfikacja

  6. ELEMENTY napowietrzające

  7. Osadnik wtórny

  8. Recyrkulacja osadu

  9. Dmuchawa

  10. Rozdzielacz powietrza

  11. Akumulacja - wyrównanie nierównomiernego dopływu

  12. Odpływ

   

  PARAMETRY OCZYSZCZONYCH Ścieków

   

  Parametr

  WARTOŚĆ gwarantowana

  WARTOŚĆ ŚREDNIA

  C HZT Kr

  150 mg / l

  35 mg / l.

  BZT 5

  40 mg / l.

  10 mg / l.

  Zawiesina ogólna

  50 mg / l.

  15 mg / l

 • Oczyszczalnie z szamba