Oczyszczalnia Sotralentz Bio Duo

 

Proces oczyszczania oczyszczalni z osadem czynnym

 

Oczyszczanie ścieków w przydomowej oczyszczalni na osad czynny oparte jest na metodzie czyszczenia biologicznego. Substancją aktywną w procesie czyszczenia jest osad czynny, który jest mieszaniną mikroorganizmów, którym do rozwoju i życia niezbędne są substancje zawarte w ściekach. W procesie oczyszczania następuje wyeliminowanie zanieczyszczeń fosforowych oraz zanieczyszczeń azotowych. W procesie oczyszczania nie stosuje się żadnych dodatkowych związków chemicznych.

 


1. Oczyszczalnia hybrydowa złoże zraszane i osad czynny Sotralentz typu BIO DUO

  
Surowe ścieki bytowo-gospodarcze dopływają do oczyszczalni przykanalikiem w sposób grawitacyjny lub ciśnieniowo z przydomowej przepompowni ścieków. W osadniku gnilnym zachodzą wstępne procesy oczyszczania ścieków głównie na drodze mechanicznej. Dzięki deflektorowi na wlocie dopływające ścieki nie powodują poderwania osadów z dna zbiornika. Cząstki łatwo opadające sedymentują na dno zbiornika zaś tłuszcze i oleje flotują tworząc na powierzchni (tzw. kożuch). Na odpływie wbudowany jest filtr szczelinowy, który dodatkowo filtruje ścieki z niesionej zawiesiny. Zatrzymane w osadniku gnilnym zanieczyszczenia organiczne rozkładane są wstępnie na drodze procesów fermentacji beztlenowej.

Ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym przepływają grawitacyjnie do komory bioreaktora, która pracuje jako napowietrzane złoże zanurzone. W celu równomiernego wymieszania i napowietrzania ścieków oraz uzyskania odpowiedniego obciążenia hydraulicznego złoża, zastosowano powietrzny podnośnik cieczy pracujący jako wewnętrzny cyrkulator bioreaktora. Pozwala to na skuteczne wywołanie procesów biologicznego oczyszczania. 
Ścieki przepływają do drugiej komory reaktora dzięki dolnej szczelinie w przegrodzie oddzielającej obie strefy bioreaktora. W drugiej komorze, ładunek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pełni także rolę osadnika wtórnego dla obumarłej lub zerwanej błony biologicznej oraz osadu nadmiernego. Gwarantujące to bardzo dokładne natlenienie ładunku dzięki czemu w pełni przebiega proces nitryfikacji.

Towarzyszące procesom tlenowym napowietrzanie ścieków
System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się zlokalizowanej w zintegrowanej skrzynce sterującej sprężarki membranowej o bardzo niskiej energochłonności. Proces napowietrzania odbywa się w sposób permanentny.

Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie trzech efektów:

 

 • dostarczenie znajdującym się w reaktorze mikroorganizmom niezbędnego im do życia tlenu,

 • intensywne mieszanie ścieków z mikroorganizmami

 • przeprowadzenie procesu nitryfikacji

 

Ostatnim elementem reaktora jest końcowy filtr szczelinowy zabezpieczający przed przedostaniem się unoszonej przez pracujący dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pełni jednocześnie funkcję komory anoksycznej, pozwalającej na częściową denitryfikację ładunku zanieczyszczeń.

 

Oczyszczalnia BIO-DUO 0,9 składa się z następujących elementów:

 

 


 

 

 • Osadnika gnilnego o pojemności 2500l (1) wyposażonego w 2 włazy rewizyjne o średnicy 700mm ze zintegrowanymi nadbudowami,

 

 • Dwóch koszy doczyszczających (po jednym na wypływie z każdego ze zbiorników) z filtrami szczelinowymi (2),

 

 • Zintegrowanej skrzynki sterującej zawierającej części elektryczne,

 

 • Bioreaktora o pojemności 2500l. z przegrodą (3) dzielącą zbiornik na dwie strefy: złoże biologiczne (4) i osad czynny (5), wyposażonego w dwa włazy rewizyjne o średnicy 700mm ze zintegrowanymi nadbudowami. Strefa złoża biologicznego wypełniona jest kształtkami PP, na których rozwijają się mikroorganizmy tlenowe,

 

 • Dwóch dyfuzorów membranowych, rurowy w pierwszej komorze (6) i dyskowy (7) w drugiej komorze

 

2. Oczyszczalnia ścieków Bio Uno 0,6 (4 osoby) i BIO UNO 0,9 (6 osób)

 

 

 

 

 • Jedno-zbiornikowa oczyszczalnia biologiczna - realizująca procesy oczyszczania ścieków na bazie zanurzonego złoża biologicznego.
 • Rozwiązanie idealne dla małych działek lub takich, na których usytuowanie budynku nie pozwala zastosować klasycznych rozwiązań - instalacja mieści się na powierzchni ok. 15 metrów.
 • Możliwość montażu praktycznie w każdych warunkach gruntowo-terenowych - pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia w przypadku gruntów ciężkich.
 • Usługa oparta o internetowy system powiadomienia użytkownika o akcjach serwisowych (np. konieczności usunięcia osadu) - usługa jest oferowana przez producenta nieodpłatnie.
 • Wysoka skuteczność oczyszczania - potwierdzona badaniami wykonanymi wg normy PN-EN 12566-3
 • Profesjonalny Serwis Fabryczny.
 • 10–letnia gwarancja - zapewniająca bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
 • Możliwość kontroli pracy oczyszczalni przez Internet - zdalne programowanie i weryfikowanie pracy urządzenia (opcja).

 

 

Sterowanie Oczyszczalni SL-BIO

 

Wszystkimi urządzeniami oraz procesami technologicznymi oczyszczalni typoszeregu SL –BIO sterują specjalnie zaprojektowane automatyki. Algorytmy i funkcje sterownika zastały opracowane przez technologów firmy Sotralentz.

 

Wyróżniamy dwie automatyki w wersji podstawowej (DAP-105 dla Bio Uno, DAP-110 dla Bio Duo oraz Bio Max rzędowych), które realizują określony program pracy oczyszczalni ścieków. DAP-105 oraz DAP-110 Sterowniki oczyszczalni DAP-105 oraz DAP-110 są bliźniaczymi urządzeniami. Uruchamiają one oczyszczalnie według ściśle określonego algorytmu pracy czasowej. Program wpisany jest na stałe w pamięci sterownika. Urządzenia zawierają rejestrator czasu pracy dmuchawy oraz oczyszczalni ścieków, który zapisuje w pamięci zdążenia takie jak: braki zasilania czy też odłączenie dmuchawy od sterownika.

 

Urządzenia sterowane przez DAP-105 i DAP-110:

 

 • Dmuchawa membranowa
 • Elektrozawór pompy dozującej ścieki P1 (tylko DAP-110)
 • Elektrozawór pompy recyrkulacji ścieków P2
 • Elektrozawór pompy dozowania koagulantu PK (opcjonalnie)

 

Sterownik DAP-105

 

 

 

 

 

 

Sterownik DAP-110