Oczyszczalnia ścieków Easy Plast

1. Oczyszczalnia sekwencyjna SBR EASY PLAST 4-6 

 view 3 470x242

Idea technologii SBR polega na oczyszczaniu ścieków metodą osadu czynnego, przy czym przemiany biochemiczne oraz oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych zachodzą w tym samym zbiorniku (technologia jednokomorowa - II zbiornik), a następnie wprowadzane są z komory w sposób porcjowy. Działanie reaktora porcjowego SBR oparte jest na okresowym powtarzaniu się kolejno po sobie faz: napełniania, reakcji (napowietrzania/mieszania), sedymentacji, dekantacji i tzw. fazy martwej (spoczynku). Okres obejmujący czas pomiędzy końcem dekantacji a początkiem kolejnego napełniania stanowi pełny cykl pracy reaktora porcjowego.

ramka4 470x139 

 

 

 Stopień redukcji zanieczyszczeń

 Zdjęcia z budowy oczyszczalnia EASY PLAST 4-6