Budowa oczyszczalni


Jesteśmy specjalistami w zewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych. Zapewniamy pełna gamę usług w  zakresie projektowania, doboru urządzeń oraz montażu wszystkich możliwych dostępnych oczyszczalni ścieków o wydajności do 200 osób/dobę (30 m3/dobę)niezależnie od warunków gruntowych.


 Nasze oczyszczalnie stosowane są przede wszystkim do obsługi:


  • domów wielo i jednorodzinnych

  • firm

  • gospodarstw rolnych

  • domków letniskowych

  • pól campingowych

  • pensjonatów i małych hoteli

    na terenach nie posiadających kanalizacji, zastępując szamba lub inne zbiorniki bezodpływowe. Są bezobsługowe i bardzo tanie w eksploatacji a koszt instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zwraca się już po dwóch latach jej eksploatacji.

    Zajmujemy się również modernizacją i adaptacją szamb na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Przykład z budowy oczyszczalni ścieków dla 20 osób