Projektowanie

Projektowanie

Wykonujemy:

1. Projekty instalacji:

- przyobiektowych oczyszczalni ścieków dla firm hoteli, pensjonatów, zakładów

- osiedlowych oczyszczalni ścieków do 350 osób

- przydomowych oczyszczalni ścieków

2. Operaty wodnoprawne Bydgoszcz

3. Modernizacje istniejących oczyszczalni ścieków

4. Uzgodnienia i analizy środowiskowe