Oczyszczalnie tunelowe

oczyszczalnia ścieków wykorzystująca w systemie doczyszczania tlenowego nawatorskie rozwiązanie tunele rozsączające

 

 

 

 

oczyszczalnia tunelowa

 

 

 

 

 

Nowością w ofercie naszej firmy są tunele filtracyjne produkowane przez amerykańską firmę Infiltrator System INC.

 

 

 

Z uwagi na rosnące ceny kruszywa oraz zwiększające się problemy z dostępnością tego surowca rozwiązanie to pozwala zastąpić klasyczny układ drenażu rozsączającego z podsypką żwirową przez układ niewymagający dodatkowych surowców poza tunelami filtracyjnymi.

 

 

 

 

 

 Tunele instaluje się bezpośrednio w gruncie rodzimym, co czyni instalację prostą i nie czasochłonną w montażu. Duża powierzchnia

 

infiltracyjna tuneli pozwala ograniczyć powierzchnię poletka filtracyjnego, zredukować długość systemu rozsączenia, a odpowiednie ożebrowanie komory pozwala na instalację urządzenia nawet w miejscach o niedużym natężeniu ruchu kołowego (podjazd do garażu).Tunele wykonane z polipropylenu w odcinkach po 1,2 metra są wygodne w transporcie oraz łatwe w montażu. Technologia oczyszczania ścieków podobnie jak w tradycyjnym drenażu rozsączającym, składa się z dwóch etapów:

 

I etap – podczyszczanie w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny),

 

II etap – doczyszczanie w warunkach tlenowych

 

w gruncie z udziałem bakterii tlenowych naturalnie bytujących w środowisku.

 

Komory filtracyjne wykorzystywane są właśnie w II etapie procesu oczyszczania, a dokładniej w infiltracji oraz napowietrzaniu ścieku. Dzięki dużej powierzchni infiltracji oraz znakomitym warunkom tlenowym panującym w tunelu rozwija się w nim błona biologiczna, przez którą przechodzi ściek, w efekcie czego oczyszcza się, uzyskując wysokie parametry redukcji zanieczyszczeń. Eksploatacja instalacji nie odbiega od czynności eksploatacyjnych w typowej oczyszczalni. Inwestycja w POŚ z tunelami filtracyjnymi w zastępstwie tradycyjnego drenażu ze żwiru i piasku nie podwyższa kosztów jej wykonania i z pewnością warto ją rozważyć jako alternatywę tradycyjnych rozwiązań.

 

 

  

  

  

Przy doborze oczyszczalni tunelowej należy przyjąć różne wskaźniki

dla tuneli Infiltrator,  dla tuneli GRAF

Przykład obliczeń dla 4 osobowej rodziny grunt kat. B 

  

L = Q / q­­d · s

   

L = 0,60 / 0,036 · 0,80 = 20,33 m

 

Konieczny do zastosowania drenaż o długości min. 21 m  INFILTRATOR

 

 

 

L = 0,60 / 0,036 * 1,5 =  11,1

 

Konieczny do zastosowania drenaż o długości min. 11 m GRAF

 

UWAGA !!! Nie przyjmujemy standardowego wzorca dla danej oczyszczalni tunelowej, każda powinna być przeliczana indywidualnie.

 

 

  Przykłady montażu oczyszczalni ścieków z drenażem tunelowym.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW TUNELOWA BYDGOSZCZ

 TUNELE ROZSĄCZAJĄCE

 

 

 Oczyszczalnia ścieków tunelowa

 

  

OCZYSZCZALNIA TUNELOWA ŻNIN - WENECJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż oczyszczalni tunelowej z przepompownią (wysoki poziom wody gruntowej i grunt nieprzepuszczalny) Bydgoszcz - Strzelce Górne

 

  

  

tunele rozsączające oczyszczalnia tunelowa nasyp

 

Przykład budowy oczyszczalni ścieków dla 4 osobowej rodziny z systemem tuneli rozsączających.

Oczyszczalnia ścieków Bydgoszcz - Murowaniec

Oczyszczalnia tunelowa GRAF

Tunele rozsączające GRAF

Tunele rozsączające GRAF