Deszczówka - Moja Woda

 

Systemy ogrodowe

 

     Systemy ogrodowe służą do zbierania, magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej do podlewania trawnika w okresie wiosna – jesień. Dodatkowo zgromadzona woda może być wykorzystywana do innych celów, takich jak; mycie samochodu, prace porządkowe wokół domu. Odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni zadaszonych, a następnie odprowadzenie jej do gruntu w obrębie posesji pozwala na zachowanie naturalnego obiegu wody.

 

Systemy ogrodowe GARDEN Eco
     Woda deszczowa spływająca systemem rynnowym z dachu, poprzez pionowy system spustowy, doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do zbiornika podziemnego. Następnie na filtrze zainstalowanym w rurze wznoszącej zbiornika (system GARDEN Eco I) lub filtrze podziemnym zainstalowanym przed zbiornikiem (system GARDEN Eco II) odbywa się jej  mechaniczne oczyszczenie z zabrudzeń, a czysta woda spływa do zbiornika. Nadmiar wody, który może okresowo dopływać do zbiornika, odpływa poprzez automatyczny przelew poza zbiornik.

 Aby zestaw był kompletny należy dokupić:

 • pokrywy do zbiornika,
 • skrzynkę ogrodową okrągłą,
 • filtr odpowiedni do powierzchni dachu, z którego będzie zbierana woda – GARDEN Eco I,
 • filtr ziemny, rurę wznoszącą do filtra – GARDEN Eco II,
 • system rozsączający, w przypadku braku podłączenia do kanalizacji deszczowej (AquaBloki, geowłóknina).


Systemy ogrodowe GARDEN Complex
     Woda spływająca z dachu systemem rynnowym poprzez rurę spustową doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do zbiornika podziemnego. Następnie na filtrze zainstalowanym w rurze wznoszącej zbiornika (system GARDEN Complex I) lub filtrze podziemnym zainstalowanym przed zbiornikiem (system GARDEN Complex II) odbywa się jej mechaniczne oczyszczenie z zabrudzeń, a czysta woda spływa do zbiornika. Nadmiar wody, który może okresowo dopływać do zbiornika, odpływa poprzez automatyczny przelew poza zbiornik.

 
Aby zestaw był kompletny należy dokupić:

 • pokrywy do zbiornika,
 • skrzynkę ogrodową okrągłą,
 • system rozsączający, w przypadku braku podłączenia do kanalizacji deszczowej (AquaBloki, geowłóknina),
 • filtr ziemny, rurę wznoszącą do filtra – GARDEN Complex II.

 

Systemy domowo-ogrodowe

     Systemy ogrodowe HOUSE Complex służą do magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz do celów bytowo-gospodarczych takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie oraz podlewanie trawnika. Mogą być wykorzystywane przez cały rok, umożliwiają pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka, sprzątanie i podlewanie). W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku instalacja jest automatycznie dopełniana wodą wodociągową.     Należy pamiętać, iż w przypadku systemów HOUSE Complex konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę, a więc decyzję o zainstalowaniu systemu domowo-ogrodowego należy podjąć już na etapie projektowania obiektu mieszkalnego.     System HOUSE Complex są wyposażony w zbiornik lub układ zbiorników z dopływem i odpływem przelewowym, zamontowanym filtrem zbierającym (gdy nie ma podłączenia do kanalizacji deszczowej), lub przepływowym (gdy jest podłączony do kanalizacji deszczowej), rurą znośną i teleskopem.  Aby zestaw był kompletny należy dokupić:

 • pokrywy do zbiornika,
 • filtr ziemny (przepływowy lub zbierający) - dotyczy House Complex II,
 • centralę deszczową Matrix,
 • rurę wznoszącą do filtra podziemnego (opcjonalnie),
 • system rozsączający, w przypadku braku podłączenia do kanalizacji deszczowej (AquaBloki, geowłóknina).

W ofercie są dostępne następujące akcesoria:

 • zbieracze i filtry do wody deszczowej,
 • filtry,
 • system rozsączania wody deszczowej AquaBlok,
 • akcesoria do systemów ogrodowych GARDEN,
 • akcesoria do systemów domowo-ogrodowych HOUSE.

 

Zbiorniki na wodę deszczową


W ostatnich latach ogromnego znaczenia nabiera zagospodarowanie wody deszczowej i wykorzystanie jej w gospodarstwie domowym.


Zbieranie wody deszczowej:
 • rozwiązuje problem odprowadzania wody z powierzchni zadaszonych czy też utwardzonych,
 • pozwala na oszczędzanie wody.

 

Nowa linia zbiorników NOE firmy Rewatec.


Wodę deszczową (po uprzednim jej oczyszczeniu) można wykorzystać do:

 • podlewania ogrodu,
 • spłukiwania toalet,
 • prania,
 • mycia samochodów.