Jaka oczyszczalnia biologiczna najlepsza

Jaka oczyszczalnia biologiczna, która najlepsza?

Oczyszczalnia biologiczne (inaczej biologiczno-mechaniczne) są to urządzenia wykorzystujące w procesu oczyszczania różne rozwiązania technologiczne.

W większości przypadków stosuje się metodę niskoobciążonego osadu czynnego i jego usprawnienia lub modyfikacje w celu uzyskania optymalnego stopnia oczyszczania ścieków.

Typy stosowanej technologii w oczyszczalniach biologicznych:

- przepływowe (najsłabsze rozwiązania oczyszczalni niestabilna przy dużych zrzutach)

- SBR (Sequency Bath Reaktor) - oczyszczalnia sekwencyjna (oczyszczalnia o wysokim stopniu oczyszczania dobre i tanie rozwiązanie)

- złoże fluidalne (oczyszczalnia przepływowa wspomagana złożem pływającym kształtkami - dobre i tanie rozwiązanie)

- złoża zraszane (oczyszczalnia generuje spore ilości nieprzyjemnych zapachów, przy słabej wentylacji uciążliwa)

- złoża obrotowe tarczowe (świetne i tanie w eksploatacji rozwiązanie niestety kosztowne w zakupie)

- oczyszczalnie hybrydowe (zastosowanie różnych systemów razem czasami są zbyt przekombinowane)

- biofilm filtracyjny (świetne i tanie w eksploatacji rozwiązanie niestety kosztowne w zakupie)

Oczyszczalnie w zależności od typu technologii powinny mieć odpowiednią pojemność osadników. Potocznie przyjmuje się tak jak w drenażowej 500l/ 1 osobę. Czyli oczyszczalnia dla 6 osób powinna mieć pojemność min. 3000l.