Oczyszczalnie dla hoteli, pensjonatów, szkół ACO Clara

 

Biologiczno-mechaniczna ścieków ACO Clara

Zasada działania:

- mechaniczna obróbka wstępna

- biologiczne oczyszczanie przez osad czynny

- oddzielenie osadu w osadniku końcowym

Skuteczność oczyszczania:

Długoterminowy proces prowadzony zgodnie z normą Europejską EN 12566-3, przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, wykazała następujące wartości oczyszczania:

BZT₅ .................................... ..6.7 mg / l

CZT5 .................................... .59.6 mg / l

TSS ....................................... ..6.1 mg / l

N-NH₄ .................................... .2.0 mg / l

Cechy:

- Maksymalna elastyczność

- Niskie koszty eksploatacji

- Łatwa instalacja łatwa obsługa rozmieszczone usługi

- Pokrywa brak zapachów

- dowód ACO Clara oczyszczalnie ścieków są zgodne z normą europejską EN 12566-3, o czym świadczy certyfikat CE.

10 lat gwarancji

 

Informacje techniczne

 

Dane techniczne
ACO Clara 2 – 5 5 – 10 7 – 14 11 – 22 15 – 29
Ilość osób RLM lub  PE 4 8 12 18 24
Ilość ścieków [mᶟ/d] 0.60 0.75 – 1.50 1.05 – 2.10 1.65 – 3.30 2.25 – 4.35
Ładunek zanieczyszczeń BZT₅ [kg/d] 0.24 0.30 – 0.60 0.42 – 0.84 0.66 – 1.32 0.90 – 1.74
Długość D [mm] 1310 1840 2150 2510 2870
Szerokość W [mm] 1860 1540 1830 2140 2440
Wysokość H [mm] 2180 2380 2480 2580 2640
Waga [kg] 215 350 475 630

865

Dane techniczne
ACO Clara 19 – 38 24 – 48 30 – 60 38 – 76 48 – 96 60 – 120
Ilość osób RLM lub  PE 32 40 50 63 80 100
Ilość ścieków [mᶟ/d] 2.8 – 5.7 3.6 – 7.2 4.5 – 9.0 5.7 – 11.4 7.2 – 14.4 9.0 – 18.0
Ładunek zanieczyszczeń BZT₅ [kg/d] 1.14 – 2.28 1.44 – 2.88 1.80 – 3.60 2.28 – 4.56 2.88 – 5.76 3.60 – 7.20
Długość D [mm] 3740 4140 4636 5240 5890 7290
Szerokość W [mm] 1740 1890 2036 2190 2390 2390
Wysokość H [mm] 2940 2940 2940 2940 2940 2940
Waga [kg] 1165 1365 1580 1840 2150 2580

Oczyszczalnia ścieków dla hoteli Sotralentz BIO MAX

 

 

BIO MAX jest to seria innowacyjnych oczyszczalni ścieków.

Typoszereg powstał z myślą o budynkach wielorodzinnych, małych hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych nie podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, gdzie występuje nierównomierny zrzut ścieków.

Oczyszczalnie Bio Max łączą w sobie dwie technologie: złoża biologicznego oraz osadu czynnego. Kombinacja ta pozwoliła na otrzymanie serii sprawnych i oryginalnych urządzeń.

Na uwagę zasługuje:


• modułowy charakter typoszeregu, który pozwala na swobodną rozbudowę systemu zgodnie z potrzebami, np. rosnącą liczbą użytkowników. .
• Całkowita skuteczność, nawet w przypadku niedostatecznego zasilania instalacji ściekowej, np. podczas wakacji.
• Inteligentny system zarządzania pracą oczyszczalni.
• Brak ograniczeń przy w zakresie doboru odbiornika ścieków.
• Możliwość rozszerzenia funkcji oczyszczalni o system strącania fosforu.
• Profesjonalny serwis w zakresie konsultacji, uruchomienia oraz konserwacji

 

Oczyszczalnie dla hoteli, pensjonatów, szkół Kingspan BioDisc

 

Oczyszczalnia dla hoteli, szkół, pensjonatów, firm, agroturystyki

Oczyszczalnie o dużych wydajnościach do 800 RLM (osób), nietypowym charakterze pracy - nierównomierne zrzuty

 

W niektórych zastosowaniach komercyjnych, takich jak bary, kluby, hotele i zakłady przemysłowe,
proces oczyszczania ścieków jest poddawany zwiększonym obciążeniom.
Zanieczyszczenia stanowiące mieszankę detergentów, środków czyszczących i chemikaliów, 
wymagają większych zdolności oczyszczania, niż w budynkach mieszkalnych. 
W takich przypadkach firma Kingspan Environmental proponuje najlepsze sposoby oczyszczania,
 a urządzenia BioDisc® mogą sprostać Państwa wymaganiom pod względem wydajności i ekonomiczności. 

Oczyszczalnia ścieków dla hotelu Kingspan BioDisc® BE-BN

 

Opis procesu zachodzącego w oczyszczalni

1. Osadnik wstępny: ścieki są doprowadzane do komory głównej. Ciężkie cząstki stałe, 
również niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc muł, który powinien być okresowo usuwany.
Woda zawierająca jeszcze fazę stałą dostaje się do położonej wyżej
 
2. Komora pierwszej biostrefy: tarcze znajdujące się w tej strefie obracają się z prędkością dwóch
obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się biopowłoki z naturalnie występujących
bakterii przywierających do tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego 
oczyszczania.
 
3. System czerpakowy: przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale,
a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków.
Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym,
dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna. Strefa 1 i 2 posiada zrównoważoną
pojemność równą około 25% zaprojektowanego przepływu oczyszczalni i to dzięki tej funkcjonalności 
oczyszczalnia może w przypadku awarii zasilania odbierać ścieki przez 6 godzin. Zgodnie z najnowszymi 
przepisami budowlanymi cecha ta jest obecnie wymagana.
 
4. Druga strefa dysków: ścieki doprowadzane do tej sekcji są poddawane działaniu drugiej, 
odseparowanej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy bakterii. 
Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami bakterie, skutecznie 
wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy dysków wytwarza delikatne ścieżki 
przepływu w obydwu strefach, które przenoszą ścieki w obrębie strefy. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie 
z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych bakterii. 
Główną zaletą oczyszczalni BioDisc® jest to, że cała powierzchnia jest stale regenerowana przez rozwój 
nowych bioorganizmów, a wszystkie obumarłe bakterie, wypłukiwane do osadnika wtórnego, są stale 
uzupełniane. Często w przypadku zanurzonych lub stałych systemów oczyszczania zdarza się, że strefy 
biologiczne są zatykane przez nadmierną ilość lub obumarłe organizmy biologiczne, które hamują 
oczyszczanie i wymuszają przeprowadzenie kosztownych konserwacji.
 
5. Osadnik wtórny: prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika 
wtórnego. Osadnik wtórny jest wyposażony w pompę zwrotną osadów, która przepompowuje materiał z dna 
zbiornika do osadnika wstępnego. Zwiększa to wydajność procesu oczyszczania przez ochronę wylotu i powrót 
rozcieńczonej oraz aktywnej biomasy do głównego zbiornika. Funkcja ta możne zostać zmienio na w przypadku 
sezonowych wahań przepływu. Ścieki wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię 
przez rurę wylotową.
 

Zalety procesu:

- opatentowany system czerpakowy marki Klargester (KEPFM),
- proces oczyszczania nie musi być podtrzymywany, proste układy mechaniczne,
- samogenerujący się proces bakteriologiczny,
- system czerpakowy zapewniający zdolność oczyszczalni do zmiany wydajności,
- zgodność z normą PN EN 12566-3 (tylko urządzenia BioDisc® BE-BF),
  i przepisami budowlanymi,
- pompa zwrotna osadu w osadniku wtórnym zwiększająca wydajność,
i jednocześnie przeciwdziałająca sezonowym wahaniom przepływu,
- nie wydziela przykrych zapachów,
- cicha praca.
 

 

Zdjęcia z budowy oczyszczalni dla hotelu

 

 

 

 

Film ukazujący działanie oczyszczalni