Odwodnienia terenów

Aby ulewne deszcze, czy topniejący śnieg nie powodowały na naszej posesji kałuż i błota, warto zadbać o odwodnienie. Jest to szczególnie ważne na terenach ze słabo przepuszczalnym gruntem lub gdy na posesji jest dużo nawierzchni utwardzonej. Odwodnienie umożliwia podłączenie wszystkich rynien i odprowadzenie zbierającej się wody w bezpieczne miejsce np. do studni chłonnej.

Nieodprowadzona w odpowiedni sposób woda deszczowa zalegająca na nawierzchniach utwardzonych, nieprzepuszczalnych bądź słabo przepuszczalnych gruntach może powodować zawilgocenie ścian zewnętrznych domu i fundamentów. Takie zaniedbanie często skutkuje odpadaniem tynków, a nawet uszkodzeniem całych murów. Pod wpływem podciągania kapilarnego zawilgocenie może szybko się rozprzestrzeniać na kilka metrów w górę ściany. Kałuże i błoto nie będą szpecić naszej posesji, a fundamenty oraz ściany domu nie będą narażone na zamakanie, jeśli zawczasu zaplanujemy i wykonamy odwodnienie.


 

Obliczenie ilości wód deszczowych:
Zgodnie z wzorem:

Q=F*I*Ψ dm3/s

F- powierzchnia przeznaczona do odwodnienia np. powierzchnia dachu, terenów utwardzonych / ha /, w przypadku przyjęcia do obliczeń powierzchni w m2 powierzchnię wskazaną do odwodnienia  należy podzielić przez 10 000. 

I – natężenie deszczu miarodajnego dm3/s*ha
Natężenie deszczu powinno być przyjmowane stosownie do miejscowych warunków i prawdopodobieństwa jego wystąpienia.
Do obliczeń należy przyjąć: I = 150 l/s/ha

Ψ –współczynnik spływu powierzchniowego w zależności od rodzaju powierzchni odwadnianej należy przyjąć:
Dla dachów o nachyleniu powyżej 15°  Ψ=1,0
Dla dachów o nachyleniu poniżej 15° Ψ=0,8
Dachy żwirowe Ψ=0,5
Ogrody dachowe Ψ=0,3
Rampy i myjnie samochodowe Ψ=1,0
Płyty z zalewanymi spoinami, pokryte papą lub betonem Ψ=0,9
Chodniki niepokryte płytami, podwórza i aleje Ψ=0,5
Place do gier i place sportowe Ψ=0,25
Ogrody Ψ=0,10
Parki Ψ=0,05

Wybrane realizacje odwodnienia terenu utwardzonego

Drenaż tunelowy pod parkingiem 

 

 Odwonienie parkingu i systemu rynnowego wraz z utwardzeniem terenu 

 

 

 

Deszczówka

 

Systemy ogrodowe

 

     Systemy ogrodowe służą do zbierania, magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej do podlewania trawnika w okresie wiosna – jesień. Dodatkowo zgromadzona woda może być wykorzystywana do innych celów, takich jak; mycie samochodu, prace porządkowe wokół domu. Odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni zadaszonych, a następnie odprowadzenie jej do gruntu w obrębie posesji pozwala na zachowanie naturalnego obiegu wody.

 

Systemy ogrodowe GARDEN Eco
     Woda deszczowa spływająca systemem rynnowym z dachu, poprzez pionowy system spustowy, doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do zbiornika podziemnego. Następnie na filtrze zainstalowanym w rurze wznoszącej zbiornika (system GARDEN Eco I) lub filtrze podziemnym zainstalowanym przed zbiornikiem (system GARDEN Eco II) odbywa się jej  mechaniczne oczyszczenie z zabrudzeń, a czysta woda spływa do zbiornika. Nadmiar wody, który może okresowo dopływać do zbiornika, odpływa poprzez automatyczny przelew poza zbiornik.

 Aby zestaw był kompletny należy dokupić:

 • pokrywy do zbiornika,
 • skrzynkę ogrodową okrągłą,
 • filtr odpowiedni do powierzchni dachu, z którego będzie zbierana woda – GARDEN Eco I,
 • filtr ziemny, rurę wznoszącą do filtra – GARDEN Eco II,
 • system rozsączający, w przypadku braku podłączenia do kanalizacji deszczowej (AquaBloki, geowłóknina).


Systemy ogrodowe GARDEN Complex
     Woda spływająca z dachu systemem rynnowym poprzez rurę spustową doprowadzana jest rurami ułożonymi pod ziemią do zbiornika podziemnego. Następnie na filtrze zainstalowanym w rurze wznoszącej zbiornika (system GARDEN Complex I) lub filtrze podziemnym zainstalowanym przed zbiornikiem (system GARDEN Complex II) odbywa się jej mechaniczne oczyszczenie z zabrudzeń, a czysta woda spływa do zbiornika. Nadmiar wody, który może okresowo dopływać do zbiornika, odpływa poprzez automatyczny przelew poza zbiornik.

 
Aby zestaw był kompletny należy dokupić:

 • pokrywy do zbiornika,
 • skrzynkę ogrodową okrągłą,
 • system rozsączający, w przypadku braku podłączenia do kanalizacji deszczowej (AquaBloki, geowłóknina),
 • filtr ziemny, rurę wznoszącą do filtra – GARDEN Complex II.

 

Systemy domowo-ogrodowe

     Systemy ogrodowe HOUSE Complex służą do magazynowania, a następnie wykorzystania wody deszczowej zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz do celów bytowo-gospodarczych takich jak: spłukiwanie WC, pranie, sprzątanie oraz podlewanie trawnika. Mogą być wykorzystywane przez cały rok, umożliwiają pobór wody ze zbiornika i wprowadzenie jej do niezależnej instalacji wodociągowej (WC, pralka, sprzątanie i podlewanie). W przypadku okresowego braku wody deszczowej w zbiorniku instalacja jest automatycznie dopełniana wodą wodociągową.     Należy pamiętać, iż w przypadku systemów HOUSE Complex konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie osobnej instalacji wodociągowej wykorzystującej deszczówkę, a więc decyzję o zainstalowaniu systemu domowo-ogrodowego należy podjąć już na etapie projektowania obiektu mieszkalnego.     System HOUSE Complex są wyposażony w zbiornik lub układ zbiorników z dopływem i odpływem przelewowym, zamontowanym filtrem zbierającym (gdy nie ma podłączenia do kanalizacji deszczowej), lub przepływowym (gdy jest podłączony do kanalizacji deszczowej), rurą znośną i teleskopem.  Aby zestaw był kompletny należy dokupić:

 • pokrywy do zbiornika,
 • filtr ziemny (przepływowy lub zbierający) - dotyczy House Complex II,
 • centralę deszczową Matrix,
 • rurę wznoszącą do filtra podziemnego (opcjonalnie),
 • system rozsączający, w przypadku braku podłączenia do kanalizacji deszczowej (AquaBloki, geowłóknina).

W ofercie są dostępne następujące akcesoria:

 • zbieracze i filtry do wody deszczowej,
 • filtry,
 • system rozsączania wody deszczowej AquaBlok,
 • akcesoria do systemów ogrodowych GARDEN,
 • akcesoria do systemów domowo-ogrodowych HOUSE.

 

Zbiorniki na wodę deszczową


W ostatnich latach ogromnego znaczenia nabiera zagospodarowanie wody deszczowej i wykorzystanie jej w gospodarstwie domowym.


Zbieranie wody deszczowej:
 • rozwiązuje problem odprowadzania wody z powierzchni zadaszonych czy też utwardzonych,
 • pozwala na oszczędzanie wody.

 

Nowa linia zbiorników NOE firmy Rewatec.


Wodę deszczową (po uprzednim jej oczyszczeniu) można wykorzystać do:

 • podlewania ogrodu,
 • spłukiwania toalet,
 • prania,
 • mycia samochodów.


zbiornik deszczówka

1. zbiornik
2. komin włazowy DN 600
3. studzienka odmulająca
4. króciec wlotowy DN 110
5. filtr siatkowy
6. przelew burzowy DN 110
7. dyfuzor uspokajający dopływ wody
8. komin włazowy DN 380
9. wąż zasysający z filtrem siatkowym, zaworem zwrotnym i pływakiem
10. podłączenie do zestawu hydroforowego
11. odpływ ze zbiornika (wylot) DN 110

Wodę deszczową można magazynować w zbiornikach:

 • podziemnych o pojemności powyżej 2.500.

 

Pojemność
[l]
Waga
[kg]
Długość
[cm]
Szerokość
[cm]
Wysokość
z nadbudową
[cm]
2500 105 196 119 198
3500 135 275 119 198

 

Ceny zbiorników do magazynowania wody deszczowej:
- zbiornik 2500 l kompletny - 2550 PLN (netto)
- zbiornik 3500 l kompletny - 3050 PLN (netto)

 Przykład rozwiązania systemu gromadzenia wody deszczowej z przelewem nadmiaru do tuneli rozsączających GRAF.

gromadzenie wody deszczowej

 

Tunele rozsączające GRAF o pojemności 300 l