Oczyszczalnia ścieków bezprądowa BIOROCK

Przydomowe oczyszczalnie ścieków BIOROCK

BIOROCK oferuje kompleksową gamę działających beż użycia prądu, przydomowych oczyszczalni ścieków dla następujących wielkości nominalnych: 4, 5, 6, 8, 10, 15 i 30 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Zainstalowane równolegle moduły mogą obsłużyć wielokrotność tej liczby: 60, 90, 120 RLM a nawet więcej. Działająca bez użycia prądu, oczyszczalnia ścieków BIOROCK jest idealnym rozwiązaniem na oczyszczenie ścieków bytowychi.

BIOROCK zapewnia rewolucyjny, skuteczny, solidny a przede wszystkim kompaktowy system oczyszczania ścieków bytowych. Nasz system działa bez urządzeń elektrycznych, takich jak sprężarki czy dyfuzory. Nie potrzebuje również podłączenia do prądu w celu oczyszczania, przez to koszty utrzymania oraz napraw są bardzo niskie. Długie okresy bezobsługowe ograniczają koszty do minimum. Unikalne zalety naszego systemu w porównaniu z tradycyjnymi oczyszczalniami ścieków, prowadzą do znaczących oszczędności dla użytkownika. Niezawodność  systemów BIOROCK spowodowana jest nieobecnością urządzeń mechanicznych, co za tym idzie brakiem wydatków na drogie części zamienne.

Rozwiązanie na tanie oczyszczanie

Nie wszystkie oczyszczalnie ścieków zaprojektowane są jednakowo. Najważniejszymi kryteriami jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze przydomowej oczyszczalni ścieków są koszty utrzymania oraz zakładany czas spędzony na jej obsłudze. Użytkowanie oczyszczalni elektrycznych jest z czasem dużo bardziej kosztowne, zarówno ze względu na zużycie energii elektrycznej jak i części mechanicznych, które co kilka lat trzeba wymieniać. Po zestawieniu ze sobą wszystkich elementów, możemy zagwarantować, że BIOROCK to inwestycja w przyszłość!

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, montaż oczyszczalni ścieków dla hoteli

 

 

Montaż oczyszczalni ścieków Biodisc

 

Montaż oczyszczalni ścieków Bydgoszcz

 

Montaż oczyszczalni ścieków biologicznej

Jaka oczyszczalnia biologiczna najlepsza

Jaka oczyszczalnia biologiczna, która najlepsza?

Oczyszczalnia biologiczne (inaczej biologiczno-mechaniczne) są to urządzenia wykorzystujące w procesu oczyszczania różne rozwiązania technologiczne.

W większości przypadków stosuje się metodę niskoobciążonego osadu czynnego i jego usprawnienia lub modyfikacje w celu uzyskania optymalnego stopnia oczyszczania ścieków.

Typy stosowanej technologii w oczyszczalniach biologicznych:

- przepływowe (najsłabsze rozwiązania oczyszczalni niestabilna przy dużych zrzutach)

- SBR (Sequency Bath Reaktor) - oczyszczalnia sekwencyjna (oczyszczalnia o wysokim stopniu oczyszczania dobre i tanie rozwiązanie)

- złoże fluidalne (oczyszczalnia przepływowa wspomagana złożem pływającym kształtkami - dobre i tanie rozwiązanie)

- złoża zraszane (oczyszczalnia generuje spore ilości nieprzyjemnych zapachów, przy słabej wentylacji uciążliwa)

- złoża obrotowe tarczowe (świetne i tanie w eksploatacji rozwiązanie niestety kosztowne w zakupie)

- oczyszczalnie hybrydowe (zastosowanie różnych systemów razem czasami są zbyt przekombinowane)

- biofilm filtracyjny (świetne i tanie w eksploatacji rozwiązanie niestety kosztowne w zakupie)

Oczyszczalnie w zależności od typu technologii powinny mieć odpowiednią pojemność osadników. Potocznie przyjmuje się tak jak w drenażowej 500l/ 1 osobę. Czyli oczyszczalnia dla 6 osób powinna mieć pojemność min. 3000l.

Oczyszczalnia biologiczna BIODISC złoża obrotowe


Kompaktowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych przeznaczona jest do instalacji jako indywidualny system oczyszczania ścieków (oczyszczalnie przydomowe) oraz wszędzie tam, gdzie odprowadzanie ścieków do kanalizacji jest niemożliwe albo ekonomicznie nieuzasadnione. 


Estetyka – przydomowa oczyszczalnia zajmuje niewiele miejsca (np. w ogrodzie), a pokrywa w kolorze zielonym idealnie komponuje się z otaczającą roślinnością lub trawnikiem.


Ekonomiczność – kompaktowa oczyszczalnia BioDisc® jest łatwa w transporcie i montażu, nie wymaga ciężkiego sprzętu do posadowienia w wykopie. Praca oczyszczalni jest bezgłośna, nie generuje uciążliwych zapachów, a także wymaga minimum czynności serwisowych (usuwanie osadów raz na pół roku). Zużycie energii elektrycznej przez BioDisc® BA równe jest 1,3 kWh/d. Technologia obrotowego złoża tarczowego minimalizuje produkcję osadu nadmiernego (wywóz osadów raz na 6 miesięcy). 


Bezpieczeństwo i higiena – oczyszczalnie BioDisc® spełniają normę PN-EN 12566-3+A1:2009 (obowiązująca norma zharmonizowana dla małych oczyszczalni ścieków) oraz posiadają znak CE. 


Trwałość – zbiornik wykonany z kompozytu GRP (żywice poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym), tworzywa mocnego, lekkiego, odpornego na szereg substancji chemicznych, a co najważniejsze – wodoszczelnego.


Oczyszczalnia przydomowa BioDisc® spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, projekt jest realizowany za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego (gmin).