Oczyszczalnia ścieków dla hoteli Sotralentz BIO MAX

 

 

BIO MAX jest to seria innowacyjnych oczyszczalni ścieków.

Typoszereg powstał z myślą o budynkach wielorodzinnych, małych hotelach, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych nie podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, gdzie występuje nierównomierny zrzut ścieków.

Oczyszczalnie Bio Max łączą w sobie dwie technologie: złoża biologicznego oraz osadu czynnego. Kombinacja ta pozwoliła na otrzymanie serii sprawnych i oryginalnych urządzeń.

Na uwagę zasługuje:


• modułowy charakter typoszeregu, który pozwala na swobodną rozbudowę systemu zgodnie z potrzebami, np. rosnącą liczbą użytkowników. .
• Całkowita skuteczność, nawet w przypadku niedostatecznego zasilania instalacji ściekowej, np. podczas wakacji.
• Inteligentny system zarządzania pracą oczyszczalni.
• Brak ograniczeń przy w zakresie doboru odbiornika ścieków.
• Możliwość rozszerzenia funkcji oczyszczalni o system strącania fosforu.
• Profesjonalny serwis w zakresie konsultacji, uruchomienia oraz konserwacji