Oczyszczalnie biologiczne złoże

Oczyszczalnia ścieków wykorzystująca w systemie doczyszczania tlenowego niskoobciążony osad czynny lub złoże zraszane

Proces oczyszczania z osadem czynnym

Oczyszczanie ścieków w przydomowej oczyszczalni na osad czynny oparte jest na metodzie czyszczenia biologicznego. Substancją aktywną w procesie czyszczenia jest osad czynny, który jest mieszaniną mikroorganizmów, którym do rozwoju i życia niezbędne są substancje zawarte w ściekach. W procesie oczyszczania następuje wyeliminowanie zanieczyszczeń fosforowych oraz zanieczyszczeń azotowych. W procesie oczyszczania nie stosuje się żadnych dodatkowych związków chemicznych.


1. Oczyszczalnia hybrydowa złoże zraszane i osad czynny Sotralentz typu BIO DUO

  

Surowe ścieki bytowo-gospodarcze dopływają do oczyszczalni przykanalikiem w sposób grawitacyjny lub ciśnieniowo z przydomowej przepompowni ścieków. W osadniku gnilnym zachodzą wstępne procesy oczyszczania ścieków głównie na drodze mechanicznej. Dzięki deflektorowi na wlocie dopływające ścieki nie powodują poderwania osadów z dna zbiornika. Cząstki łatwo opadające sedymentują na dno zbiornika zaś tłuszcze i oleje flotują tworząc na powierzchni (tzw. kożuch). Na odpływie wbudowany jest filtr szczelinowy, który dodatkowo filtruje ścieki z niesionej zawiesiny. Zatrzymane w osadniku gnilnym zanieczyszczenia organiczne rozkładane są wstępnie na drodze procesów fermentacji beztlenowej.

Ścieki podczyszczone w osadniku gnilnym przepływają grawitacyjnie do komory bioreaktora, która pracuje jako napowietrzane złoże zanurzone. W celu równomiernego wymieszania i napowietrzania ścieków oraz uzyskania odpowiedniego obciążenia hydraulicznego złoża, zastosowano powietrzny podnośnik cieczy pracujący jako wewnętrzny cyrkulator bioreaktora. Pozwala to na skuteczne wywołanie procesów biologicznego oczyszczania. 
Ścieki przepływają do drugiej komory reaktora dzięki dolnej szczelinie w przegrodzie oddzielającej obie strefy bioreaktora. W drugiej komorze, ładunek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowy dyfuzor dyskowy. Komora ta pełni także rolę osadnika wtórnego dla obumarłej lub zerwanej błony biologicznej oraz osadu nadmiernego. Gwarantujące to bardzo dokładne natlenienie ładunku dzięki czemu w pełni przebiega proces nitryfikacji.

Towarzyszące procesom tlenowym napowietrzanie ścieków
System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się zlokalizowanej w zintegrowanej skrzynce sterującej sprężarki membranowej o bardzo niskiej energochłonności. Proces napowietrzania odbywa się w sposób permanentny.

Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie trzech efektów:

 • dostarczenie znajdującym się w reaktorze mikroorganizmom niezbędnego im do życia tlenu,
 • intensywne mieszanie ścieków z mikroorganizmami
 • przeprowadzenie procesu nitryfikacji

Ostatnim elementem reaktora jest końcowy filtr szczelinowy zabezpieczający przed przedostaniem się unoszonej przez pracujący dyfuzor zawiesiny. Filtr ten pełni jednocześnie funkcję komory anoksycznej, pozwalającej na częściową denitryfikację ładunku zanieczyszczeń.

Oczyszczalnia BIO-DUO 0,9 składa się z następujących elementów:


 

 • Osadnika gnilnego o pojemności 2500l (1) wyposażonego w 2 włazy rewizyjne o średnicy 700mm ze zintegrowanymi nadbudowami,
 • Dwóch koszy doczyszczających (po jednym na wypływie z każdego ze zbiorników) z filtrami szczelinowymi (2),
 • Zintegrowanej skrzynki sterującej zawierającej części elektryczne,
 • Bioreaktora o pojemności 2500l. z przegrodą (3) dzielącą zbiornik na dwie strefy: złoże biologiczne (4) i osad czynny (5), wyposażonego w dwa włazy rewizyjne o średnicy 700mm ze zintegrowanymi nadbudowami. Strefa złoża biologicznego wypełniona jest kształtkami PP, na których rozwijają się mikroorganizmy tlenowe,
 • Dwóch dyfuzorów membranowych, rurowy w pierwszej komorze (6) i dyskowy (7) w drugiej komorze

 

  

2. Oczyszczalnia sekwencyjna KINGSPAN BIOPURA

 

 

oczyszczalnia ścieków BIOPURA 4

 

Zasada działania oczyszczalni Biopura ?

 

W oczyszczalni Biopura proces oczyszczania jest czteroetapowy:

 

1. osadnik wstępny (oczyszczanie zawiesin, frakcji stałych i separacja tłuszczu),

 

2. I strefa biologiczna (podczyszczenie przez bakterie tlenowe),

 

3. II strefa biologiczna (doczyszczenie przez bakterie tlenowe),

 

4. osadnik wtórny.

 

NAJWAŻNIEJSZE DANE:

 

 • Biopura to w pełni biologiczna oczyszczalnia z raportem badań wykonanym w jednostkach notyfikowanych zgodnie z PN-EN:12566-3+A1:2009 (certyfikat CE).

 • Technologia: innowacyjna technologia z podwójną strefą biologiczną, w strefie znajdują się kształtki (złoża fluidalne)- zdecydowanie bardziej skuteczna i odporna na zmiany składu ścieku oraz substancje chemiczne niż osad czynny.

 • Zakres stosowania: do 4 RLM (Q= 0,6m3/d), do 6 RLM (Q= 0,9m3/d).

 • Proces oczyszczania osadnik wstępny, dwie niezależne strefy oczyszczania tlenowego, osadnik wtórny.

 • Zawracanie osadu nadmiernego - recyrkulacja.

 • Zbiornik z PE wykonanego metodą rotomouldingu (bardzo mocny, monolityczny zbiornik z polietylenu, waga to aż 175kg przy niewielkich wymiarach, brak zgrzewów), gwarancja 20 lat.

 • Regulacja: możliwość regulacji głębokości wlotu rury kanalizacyjnej: 50-80cm z nadstawkę nawet do 150cm!

 • Niskie koszty eksploatacji: małej mocy sprężarka (zużycie energii elektrycznej potwierdzona testami 0.52kWh/d), usuwanie osadu przy pełnym obciążeniu raz w roku,

 • Niewielkie gabaryty: niewielki wykop, łatwy montaż nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych.

  Różnica w technologii złóż fluidalnych a osadem czynnym

  Skuteczność oczyszczalni, jej elastyczność oraz odporność na działanie substancji chemicznych zawartych w ściekach dopływających do urządzenia z gospodarstwa domowego, zależą głównie od zastosowanej technologii. W oczyszczalni Biopura zastosowano technologię złóż fluidalnych (zanurzonych). Tu sercem urządzenia jest część oczyszczania tlenowego, w której znajdują się polipropylenowe kształtki. To właśnie na nich, dzięki dostarczanemu tlenowi, rozwija się błona biologiczna, która przetwarza związki organiczne zawarte w ściekach prowadząc do jego oczyszczenia. W tej technologii nie ma niebezpieczeństwa wypłukiwania kłaczków osadu czynnego do odbiornika, ponieważ kłaczki gromadzone są na złożu z kształtek. Dodatkowo rozwiązanie, w myśl zasady w grupie siła, są bardziej odporne na agresywne substancje chemiczne.

  Znaczenie podwójnej strefy biologicznej

  W oczyszczalni BioPura zastosowano dwie niezależne części biologiczne. Takie rozwiązanie zwiększa elastyczność pracy, dzięki czemu urządzenie pracuje stabilniej- zarówno przy czterech osobach, jak i mniejszej ilości. Przykład: obsługując dwie osoby błona wytwarza się głównie w I części oczyszczania tlenowego (I strefa tlenowa), obsługując cztery osoby już w obu (I i II strefa tlenowa).

 

 

 

 


 3. Oczyszczalnia ścieków VH6

 

 

 

 


 

Oczyszczalnie ścieków VH są przeznaczone do oczyszczania ścieków z domów jednorodzinnych, zespołów domów, domów wielorodzinnych i innych obiektów (restauracje, hotele, zakłady, szkoły, przedszkola itp.).

 


 

Pracują w technologii niskoobciążonego osadu czynnego i służą do oczyszczania ścieków ze wszystkich źródeł składników organicznych (kuchnia, łazienka, WC itp.). Oczyszczalnie są zaprojektowane z uwzględnieniem norm i przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej EN 12566 -3, odznaczają się wysoką odpornością na działanie środowiska i długą żywotnością.

Umożliwiają nowoczesną i ekonomiczną utylizację ścieków. Eksploatacja oczyszczalni jest niezawodna nawet przy przeciętnym, przerywanym dopływie ścieków oraz w okresie zimowym. Jakość wody w odpływie z oczyszczalni odpowiada wymaganiom higienicznym i wodno-gospodarczym. Oczyszczone ścieki można spuszczać bezpośrednio do cieku wodnego. W przypadku, gdy nie ma do dyspozycji wód powierzchniowych ścieki po oczyszczeniu można odprowadzać odprowadzać do gleby przez obiekt zapewniający wsiąkanie. Produkty posiadają dwa europejskie certyfikaty potwierdzające wysoką jakość oraz nowoczesną technologię. Oczyszczalnie pracują zgodnie ze zharmonizowaną norma PN-EN 12566-3+A1:2009, posiadają również znak CE. Wiedząc jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego informujemy, że dostarczany przez nas produkt osiąga wysoki stopień oczyszczania (90 – 98%) przy małym zużyciu energii elektrycznej.

 


 

PRZYKŁADY INSTALACJI OCZYSZCZALNI

 


 

 

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Gdańsk SOTRALENTZ BIO DUO 1,4

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Gdańsk

oczyszczalnia ścieków montaż Gdańsk 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Gdańsk