Biologiczna oczyszczalnia ścieków Biohybryda 16000

Kategoria: Oczyszczalnia dla hoteli, pensjonatów
Producent: Ekoproject.pl
Cena: 37400,00 PLN

W przypadku tej technologii w zbiorniku zachodzą obie fazy oczyszczania ścieków: tlenowa i beztlenowa co sprawia, że skuteczność oczyszczalni jest bardzo wysoka (97% sprawności). Dodatkowo zaletą oczyszczalni BIO-HYBRYDA jest fakt, że oczyszczoną wodę pościekową możemy, zgodnie z obowiązującym prawem, odprowadzić bezpośrednio do rowu, rzeki, studni chłonnej czy też wykorzystać ją np. do nawadniania ogrodu.

POŚ typu BIO-HYBRYDA w pełni spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dnia 19.02.2009 roku.). Zbiorniki wytwarzane są w technologii laminatów poliestrowych tzn. z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Dzięki zastosowaniu takiego materiału uzyskuje się trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne wyroby charakteryzujące się dodatkowo niewielkim ciężarem. Co ważne, zbiorniki są w stu procentach szczelne, wiec nie ma możliwości, aby nieoczyszczone ścieki przedostawały się do gruntu i wód gruntowych.

Zasada działania:

Ścieki dostarczane są przyłączem kanalizacyjnym do osadnika wstępnego, gdzie następuje pierwszy etap oczyszczania zachodzący na drodze procesów mechanicznych (oddzielenie osadu i kożucha), oraz fermentacji beztlenowej. Produkty procesu fermentacji to woda, dwutlenek węgla i substancje mineralne, opadające na dno w postaci osadu.

Z komory osadnika wstępnego podczyszczone ścieki przepływają (grawitacyjnie) do komory separacji, która zapobiega mieszaniu się ścieków przed wejściem do reaktora biologicznego, oraz pełni rolę separatora tłuszczów.

Z komory separacji podczyszczone ścieki trafiają wprost do reaktora biologicznego, gdzie na tworzonym przez kolonie bakterii tlenowych złożu biologicznym następuje kolejny etap ich oczyszczania. Podstawą dla rozwoju złoża biologicznego są tysiące wolnopływających specjalnie zaprojektowanych kształtek polietylenowych (produkowanych również przez EKOPOL). Kształtki te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby tworzyły jak największą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej. Złoże jest napowietrzane z wykorzystaniem dyfuzorów drobnopęcherzykowych umieszczonych na dnie komory bioreaktora.

Bakterie tworzące na powierzchni kształtek biofilm rozkładają zawarte w ściekach szkodliwe substancje organiczne. Część tych związków utleniają z wydzieleniem dwutlenku węgla i wody, pozostałą część asymilują i wykorzystują do namnażania się, czyli przyrostu żywej masy złoża. W związku z tym przyrostem, fragmenty biofilmu systematycznie złuszczają się i przedostają wraz z oczyszczoną wodą na dno komory osadnika wtórnego. Wolną powierzchnię złoża powstałą po złuszczeniu się obumarłego „płatka” biofilmu natychmiast zasiedlają nowe drobnoustroje. Ma więc miejsce ciągły proces odnawiania się złoża, który pozwala na utrzymanie stabilnej, wysokiej sprawności oczyszczalni.

Końcowy etap działania oczyszczalni stanowi klarowanie, które zachodzi w specjalnie zaprojektowanej komorze klarowania – komora ma kształt odwróconego stożka tj. optymalny dla wydajnego oddzielania zawiesin powstałych po oczyszczaniu biologicznym tj. głównie osadu nadmiernego i fragmentów błony biologicznej.

Po zakończeniu klarowania oczyszczona w 97% woda pościekowa wypływa przelewowo poza obręb oczyszczalni, a powstały osad opada z komory klarowania do osadnika wtórnego i jest zawracany do osadnika wstępnego z wykorzystaniem systemu recyrkulacji osadu nadmiernego.

Ilość osób do 40 osób
Moc 100W
Waga 150

Pliki

Zapytaj o produkt

Komentarze

Producenci

Wyszukiwarka produktów

Filtr wyszukiwania

Ilość

Producent: Sotralentz
Cena: 2970,00 PLN

Charakteryzują się prostą budową oraz niskim nakładem kosztów. Zestaw składa się z osadnika gnilnego (jego wielkość zależy od ilości osób w danym domostwie), studzienki rozdzielczej i drenażu rozsączającego. Dodatkowo w osadniku znajduje się filtr na odpływie, który zabezpiecza przed zamuleniem drenażu.

Więcej...

Producent: Ornplast-net
Cena: 9840,00 PLN

Easy Plast jest systemem pełnobiologicznych małych oczyszczalni ścieków pracujących według sprawdzonej technologii SBR (Sequencing Batch Reactor). Przy metodzie SBR wpływające surowe ścieki są przejściowo magazynowane, a następnie partiami poddawane biologicznemu oczyszczaniu.

Więcej...

DJ-Catalog2 Items

Producent: Sotralentz
Cena: 2970,00 PLN

Charakteryzują się prostą budową oraz niskim nakładem kosztów. Zestaw składa się z osadnika gnilnego (jego wielkość zależy od ilości osób w danym domostwie), studzienki rozdzielczej i drenażu rozsączającego. Dodatkowo w osadniku znajduje się filtr na odpływie, który zabezpiecza przed zamuleniem drenażu.

Więcej...

Producent: Ornplast-net
Cena: 9840,00 PLN

Easy Plast jest systemem pełnobiologicznych małych oczyszczalni ścieków pracujących według sprawdzonej technologii SBR (Sequencing Batch Reactor). Przy metodzie SBR wpływające surowe ścieki są przejściowo magazynowane, a następnie partiami poddawane biologicznemu oczyszczaniu.

Więcej...

Producent: Sotralentz
Cena: 8733,00 PLN

Działanie oczyszczalni ACTIBLOC dzieli się na dwa etapy, które odbywają się w dwóch zbiornikach:

  • w osadniku (50% całkowitej objętości), w którym zbierane są elementy pływające i wyrównywana jest nierównomierność zrzutów,
  • w reaktorze biologicznym z osadem (50% całkowitej objętości) poprzez proces sekwencyjny.

Więcej...